Vad är sodablästring?

Sodablästring är en process för borttagning av färg och orenheter från ytor som skadas lätt. Utförd på ett rätt sätt har sodablästringen verkligen en mycket liten inverkan på den ursprungliga ytan – bara målarfärg eller smuts tas bort men annars förblir grunden i sitt ursprungliga skick.

Idén bakom sodablästringen är att blåsa en blandning av luft och soda mot objektet med ett tryck av ca 3–10 bar. Sodapartikelns struktur faller sönder då den träffar den hårda ytan. Den energi som frigörs vid sönderfallet avlägsnar färgen eller smutsen. Trots att partiklarna löser upp sig är sodablästring en mycket skonsam metod som inte värmer eller och tänjer plåten alls. Nedbrytningen sker vid en mycket låg temperatur, eftersom sodapartikelns faller sönder vid 50 graders temperatur, som är smältpunkten för soda.

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3), och den är ett mycket vattenlösligt vitt pulver. När natriumvätekarbonatet träffar den yta som håller på att blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten. Därför kan soda inte användas igen för blästring, utan det är en engångsvara. Blästringssoda är i stort sett samma ämne som bakpulver som säljs på butikshyllorna, bara kornstorleken är större. Blästringssodan är miljövänlig och dess pH är 8,6, dvs. den är nästan neutral till surhetsgraden.

Hur uppfanns sodablästringen?

År 1985 undrade ingenjörerna i New York City hur man kunde putsa Frihetsgudinnan. Det fanns många saker att fundera över på vägen eftersom man var tvungen att beakta miljön, hur man gör sig av med rengöringsmedlet och hur man skyddar statyn mot slitage. Användning av slitande material var totalt utesluten, eftersom man inte fick skada de mjuka kopparplåtarna. Man var tvungen att skydda vattendraget kring statyn och inget av rengöringsmedel fick rinna ut i havet. Ingenjörerna hittade sodan som ett alternativ Det var ett ämne som inte hade någon negativ inverkan på miljön eller slipande effekt.

Man testade soda på flera olika material och konstaterade att den inte skadade bl.a. aluminium, stål, tegel, sten, glas, glasfiber, koppar, trä eller plast. Soda var inte skadligt för tätningar, lager, ventiler eller radiatorelement. Den kunde användas för rengöring av bilar, växellådor och olika hydrauliska kompon