Transport

Rengöring med ånga är en ny beröringsfri alternativ till fordonstvätt, handtvätt och andra ”traditionella” fordonstvätt. Tvättprocessen är att skölja fordon med torr högtrycksånga. Vid tvätt genereras nästan inget avfall.

Inget tillstånd eller standardinstallation av vattenavskiljare behövs. Är mobil och sparar vatten, minimal användande av ekologiska kemikalier.

Ånga är lämplig för rengöring av kaross, hjul, navkapslar, aluminium och svåråtkomliga områden, såsom trösklar, packningar, gångjärn, m.m. Ångmaskinen kan tvätta med torr ånga och skadar inte de elektroniska kretsarna. Ångan  kan också användas för att rengöra och fräsha upp insidan av bilen eller er pool liner.