Sodablästring av fordon

Fordonen behöver inte tas isär helt och hållet, arbetet går snabbt och är skonsamt – soda varken sliter, värmer eller tänjer stål eller plåt. Sodan lämnar plåtens ursprung intakt, vilket gör att plåten inte börjar rosta lätt även om all målarfärg tas bort. Soda förstör inte glas, aluminium, glasfiber, krom, plast eller andra känsliga ytor. En kunnig person kan med hjälp av soda avlägsna färgen från en bil lager för lager: först lack, färg, primer, andra primer och sedan kommer ren stål eller plåt fram. På större maskiner såsom lastbilar, kan man avlägsna asfalt eller sot eller rengöra oljiga ytor snabbt och skonsamt. Sodablästring är en säker metod för rengöring av tankbilar, det eftersom det inte finns någon risk för gnistbildning. Det går att rengöra lager, tätningar, hydraulcylindrar och motorkomponenter.

På tåg kan sodablästring användas för borttagning av färg normalt från de gamla vagnarna eller för klottersanering och spara den ursprungliga färgen. Lämpar sig utmärkt för rengöring av flygplan och flygplansaluminium, eftersom soda inte värmer upp eller tänjer aluminium.

Sodablästring av motorer ger följande fördelar;

Noggrann rengöring
Ingen försämring av substratet
Inga sodamedelsrester blir kvar på grund av vattenlösligheten hos soda medier
Fördelen med att använda sodablästring inom fordonsindustrin är att ytbehandlingar som färg, fett och underbeläggning kan tas bort utan att bryta ytspänningen på metallen. Färg kan även tas bort ett skikt i taget.

Med sodablästring behöver fordonskonstruktioner inte tas isär helt och hållet och arbetet går snabbt och skonsamt. Sodan varken sliter, värmer eller tänjer plåt utan lämnar plåtens ursprungliga passivering intakt, vilket gör att plåten inte börjar rosta genast även om all målfärg tas bort. Sodablästring används av rallyentusiaster, billackeringsverkstäder, konservatorer och bilverkstäder.

Sodablästring bryter, slipar eller repar inte sönder glas, aluminium, glasfiber, krom, plast eller andra känsliga ytor. Man kan med hjälp av soda avlägsna färgen från en bil, lager för lager: först lack, färg, primer, andra primer och sedan kommer ren plåt fram.

På tåg kan sodablästring användas för borttagning av färg normalt från de gamla vagnarna eller för klottersanering och spara den ursprungliga färgen. Lämpar sig utmärkt för rengöring av flygplan och flygplansaluminium, eftersom soda inte värmer upp eller tänjer aluminium.

För båtar rekommenderar vi sodablästring för borttagning av gammal påväxthindrande färg. Fördelarna är att det går snabbt, är enkelt för kunden; man sparar tid och ansträngning, är skonsamt och den bryter inte Gelcoat-ytan samt lämpar sig för glasfiber-, aluminium-, stål- och träbåtar.