Sodablästring av flygplan

Fördelarna med att använda sodablästring för rengöring av flygplan är bland annat:

Ingen påverkan på metaller som aluminium

Leder inte värme, konstruktionen och hållfasthet blir intakt

Kan använda för rengöring av motordelar utan att ta bort packningar eller lager då sodan inte tränger in.

Har ingen påverkan på Elkomponenter eller elkablar, vilket gör att renoveringen går mycket fortare med en hög säkerhet.

När man tar bort färg, oljor, smuts så syns alla sprickor då sodan inte fastnar i materialet

Miljövänlig

Färgborttagning på flygplan är en svår uppgift. I USA har man i mer än ett decennium använt sodablästring mycket effektivt på flygplan och helikoptrar och deras olika komponenter, såsom rotorblad, profiler, ramar och motordelar. Det är ett mycket skonsamt sätt att ta bort färg från nitar och gångjärn. Att slipa dessa områden sliter på metallen och värmen som utvecklas kan påverka metallens struktur. Med sodablästring kan man få bort färgen utan att påverka metaller och dess hållbarhet.