Sanering av livsmedelsprodukter med överhettad ånga

Livsmedelsprodukter kan ofta vara förorenade med mykotoxiner och sporer av vilka många är resistenta mot värme.
För att garantera säkerheten för vår livsmedelsförsörjning måste det minskas eller elimineras från slutprodukten genom bearbetningsmetoder.

Effekterna av överhettad vattenånga som processmedium på korn kontaminerade med Fusarium mykotoxin deoxinivalenol (DON) och med Geobacillus stearothermophilussporer presenteras här. Processtemperaturen var mellan 110 och 185 ° C med tre ångahastigheter av 0,65, 1,3 och 1,5 m/s för DON förorenat vete och mellan 105 och 175 ° C vid en ånghastighet av 0,35 m/s för blandning av sand och sporer. Minskningar i DON koncentration av upp till 52% uppnåddes vid 185 °C och under 6 min behandlingstid. Detta berodde endast på termisk nedbrytning och inte solubilisering och extraktion. Effekten av behandling med SS på värmebeständiga sporer genomfördes för att bearbeta gånger av 0,5-480 minuter. Det termiska motståndet är konstant för stearothermophilus och bestämdes vara 28,4 °C för bearbetningstemperaturen under 130-175 °C. De första 5 min av SS bearbetning var mest effektiva för reduktion av sporer. Användningen har visat sig vara till nytta genom att minska föroreningen i livsmedel utöver eventuell torkning som kan uppstå.