Sanering av brandskador

Sodablästring för sanering av brandskador

De senaste 15 till 20 år har sodablästring varit intressant, minst sagt. En liten anledning är att natriumbikarbonat eller bakpulver, har blivit ett vardagligt samtalsämne. Från och med återupprättandet av Frihetsgudinnan många år sedan, har sodablästring skaffat sig en nisch på marknaden. Och medan sandblästring verkligen är en sak av det förflutna (på grund av silikos, en skada som liknar asbestos) fortsätter bakpulver att växa i popularitet och mångfald. För några år sedan, hade några flitiga entreprenörer uppfattningen att denna annorlunda teknik skulle kunna ta bort sot, kol och rester efter en brand. Processen kunde ta bort rester och även lite ljus kolning av trä och andra ytor, utan ytterligare skada strukturen.

Fördelar med sodablästring vid brandsanering:

Sodablästring påverkar inte den ursprungliga ytan.
Liten eller ingen användning av vatten
Soda neutraliserar eld och röklukt