Industri

Ånga är ett bra verktyg för att ta bort olika typer av industriella föroreningar. Ångmaskiner används i elektrotekniska industrin, inom den kemiska industrin och livsmedelsindustrin. Fördelen med ångrengöring är av betydande minskning av industriella kemikalier och vatten. Ett exempel av tillämpning av ånga är upptining av vattenledningar.

Det gör att du kan utföra arbetet med rengöring utan förbrukning av stora mängder vatten.