Sodablästring av fordon

Fordonen behöver inte tas isär helt och hållet, arbetet går snabbt och är skonsamt – soda varken sliter, värmer eller tänjer stål eller plåt. Sodan lämnar plåtens ursprung intakt, vilket gör att plåten inte börjar rosta lätt även om all målarfärg tas bort. Soda förstör inte glas, aluminium, glasfiber, krom,…

Sodablästring

Sodablästring för rengöring och sanering inom industri Soda är ett obrännbart, miljövänligt och kemikaliefritt ämne. Man kan använda soda för rengöring av produktionslinjer inom livsmedelsindustrin. Sker vanligtvis inomhus, dvs. våt blästring rekommenderas. Skölj med vatten efter rengöringen. Rengöring av olika formar inom industri och rengöring av tekniska produkter inom verkstadsindustrin.…

Kombination av ånga och ultraljud dödar bakterier inom bara 1-2 sekunder

Kombinerad ånga-ultraljudsbehandling varar oftast inte längre än två sekunder.  Desinficering eller dekontaminering med ånga och ultraljud kombinerat är effektivt på livsmedelsprodukter. Katalysereffekten av ultraljud accelererar värme från ångan till ytan på föremål. Detta resulterar i en omedelbar ökning i temperaturen på ytan. Dekontaminering eller desinfektion stoppas innan värmen tränger in i produkten…

Sanering av livsmedelsprodukter med överhettad ånga

Livsmedelsprodukter kan ofta vara förorenade med mykotoxiner och sporer av vilka många är resistenta mot värme. För att garantera säkerheten för vår livsmedelsförsörjning måste det minskas eller elimineras från slutprodukten genom bearbetningsmetoder. Effekterna av överhettad vattenånga som processmedium på korn kontaminerade med Fusarium mykotoxin deoxinivalenol (DON) och med Geobacillus stearothermophilussporer…