Sodablästring av flygplan

Fördelarna med att använda sodablästring för rengöring av flygplan är bland annat: Ingen påverkan på metaller som aluminium Leder inte värme, konstruktionen och hållfasthet blir intakt Kan använda för rengöring av motordelar utan att ta bort packningar eller lager då sodan inte tränger in. Har ingen påverkan på Elkomponenter eller…

Iordningställande av båt bottnar

I grund och botten skulle den konventionella processen för rengöring och iordningställande av båt bottnar inkluderar följande: När båten tas upp, är den första uppgiften men nödvändigt, att skrapa bort den tunga marina tillväxt som finns oftast med skrapning av ytan. Överdriven skrapning kan mycket väl skada gelcoaten om man…

Mögelsanering

Liksom vid brandsanering kan sodablästring användas vid mögelsanering. Försäkringsbolag, entreprenörer, byggare och husägare började inse den fulla effekten av mögel började processen visar löfte i kampen mot den. Sodablästring, oavsett om det används för rengöring av klotter i stadsmiljöer, en brandsanering eller vid mögelangrepp är mjuk, ca 2,5 på Mohs…

Sodablästring av byggnader

Sodablästring av byggnader och restaureringar av dessa Åratal av sot, olja fett, smuts och helt enkelt smuts kan tränga in i betong och andra aggregat material och få det att se ful. Ofta denna situation kan vara ner rätt farlig.Parkeringsplatser kan bli hala från olja sjunkit från bilar och lastbilar.…

Sodablästring vid klottersanering

Fördelen med att använda sodablästring vid klottersanering är: Ingen förbehandling behövs. Klottersanering på GLAS utan att det blir repor på glaset. Klottersanering ÅRET RUNT. (vi gör jobbet fast det är minusgrader ute) Klottersanering med en TORR teknik. Klottersanering som är 100 % MILJÖVÄNLIG. Maskering är onödig. Vi använder BAKPULVER, inga…

Vad händer vid sodablästring?

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3), och är ett vattenlösligt vitt pulver. När natriumvätekarbonatet träffar den yta som blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten. Därför är blästringssoda en engångsvara. Blästringssoda är i stort sett samma ämne som det bakpulver som säljs i butikerna. Kornstorleken är dock större. Blästringssodan…

Vad är sodablästring?

Sodablästring är en process för borttagning av färg och orenheter från ytor som skadas lätt. Utförd på ett rätt sätt har sodablästringen verkligen en mycket liten inverkan på den ursprungliga ytan – bara målarfärg eller smuts tas bort men annars förblir grunden i sitt ursprungliga skick. Idén bakom sodablästringen är…

Sanering av brandskador

Sodablästring för sanering av brandskador De senaste 15 till 20 år har sodablästring varit intressant, minst sagt. En liten anledning är att natriumbikarbonat eller bakpulver, har blivit ett vardagligt samtalsämne. Från och med återupprättandet av Frihetsgudinnan många år sedan, har sodablästring skaffat sig en nisch på marknaden. Och medan sandblästring…