Sodablästring av flygplan

Fördelarna med att använda sodablästring för rengöring av flygplan är bland annat: Ingen påverkan på metaller som aluminium Leder inte värme, konstruktionen och hållfasthet blir intakt Kan använda för rengöring av motordelar utan att ta bort packningar eller lager då sodan inte tränger in. Har ingen påverkan på Elkomponenter eller…

Iordningställande av båt bottnar

I grund och botten skulle den konventionella processen för rengöring och iordningställande av båt bottnar inkluderar följande: När båten tas upp, är den första uppgiften men nödvändigt, att skrapa bort den tunga marina tillväxt som finns oftast med skrapning av ytan. Överdriven skrapning kan mycket väl skada gelcoaten om man…