Sodablästring vid klottersanering

Fördelen med att använda sodablästring vid klottersanering är: Ingen förbehandling behövs. Klottersanering på GLAS utan att det blir repor på glaset. Klottersanering ÅRET RUNT. (vi gör jobbet fast det är minusgrader ute) Klottersanering med en TORR teknik. Klottersanering som är 100 % MILJÖVÄNLIG. Maskering är onödig. Vi använder BAKPULVER, inga…

Vad händer vid sodablästring?

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3), och är ett vattenlösligt vitt pulver. När natriumvätekarbonatet träffar den yta som blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten. Därför är blästringssoda en engångsvara. Blästringssoda är i stort sett samma ämne som det bakpulver som säljs i butikerna. Kornstorleken är dock större. Blästringssodan…

Vad är sodablästring?

Sodablästring är en process för borttagning av färg och orenheter från ytor som skadas lätt. Utförd på ett rätt sätt har sodablästringen verkligen en mycket liten inverkan på den ursprungliga ytan – bara målarfärg eller smuts tas bort men annars förblir grunden i sitt ursprungliga skick. Idén bakom sodablästringen är…

Sanering av brandskador

Sodablästring för sanering av brandskador De senaste 15 till 20 år har sodablästring varit intressant, minst sagt. En liten anledning är att natriumbikarbonat eller bakpulver, har blivit ett vardagligt samtalsämne. Från och med återupprättandet av Frihetsgudinnan många år sedan, har sodablästring skaffat sig en nisch på marknaden. Och medan sandblästring…