Kombination av ånga och ultraljud dödar bakterier inom bara 1-2 sekunder

Kombinerad ånga-ultraljudsbehandling varar oftast inte längre än två sekunder.  Desinficering eller dekontaminering med ånga och ultraljud kombinerat är effektivt på livsmedelsprodukter. Katalysereffekten av ultraljud accelererar värme från ångan till ytan på föremål. Detta resulterar i en omedelbar ökning i temperaturen på ytan. Dekontaminering eller desinfektion stoppas innan värmen tränger in i produkten…

Sanering av livsmedelsprodukter med överhettad ånga

Livsmedelsprodukter kan ofta vara förorenade med mykotoxiner och sporer av vilka många är resistenta mot värme. För att garantera säkerheten för vår livsmedelsförsörjning måste det minskas eller elimineras från slutprodukten genom bearbetningsmetoder. Effekterna av överhettad vattenånga som processmedium på korn kontaminerade med Fusarium mykotoxin deoxinivalenol (DON) och med Geobacillus stearothermophilussporer…